A KIADVÁNYSOROZAT TÖRTÉNETE Primarch.hu

„A történelem valódi alapja s a történész legbiztosabb forrása: az okmányok. Ez oly állítás, melynek igazságát ma már senki sem vonja kétségbe. Valódi bányák ez okmányok, melyek aranynál ezüstnél drágább kincseket foglalnak magokban: történeti igazságot”- írta Knauz Nándor (1831-1898) esztergomi kanonok, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, prímási levéltáros Az Esztergomi Főegyháznak okmánytára című, 1863-ban megjelent művének bevezetőjében. Majd sorra véve az Európában megjelent publikációkat, szomorúan állapítja meg: „Sajnos, hogy nálunk ily okmánytárak, sem országos költségen, de az olvasó- illetőleg pártoló közönség hiánya miatt sem jöhetnek létre.”
E hiány pótlására tervbe vette az Esztergomi Főegyházmegye középkori okleveleinek publikálását. Így jelentette meg 1874-ben mára már híressé vált művének, a Monumenta Ecclesiae Strigoniensisnek első kötetét. Előszavában Knauz világosan meghúzta munkájának határait: „A források, amelyekből merítünk a Prímási Levéltár egyházkormányzati és világi levéltárának iratai, amelyek közé a jogi és birtokügyek iratai is tartoznak, valamint az esztergomi káptalan levéltára, ahol többek között a Garamszentbenedeki apátság iratai is megőrződtek, amelyek 1538-ban kerültek az esztergomi káptalanhoz.”
A Simor János bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek megbízásából indult, eredetileg négy kötetre tervezett sorozatból mindössze kettő jelenhetett meg Knauz életében (a második 1881-ben).
A harmadik kötet, melyet Dedek Crescens Lajos esztergomi kanonok, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja adott ki, egészen 1924-ig váratott magára. Dedek Crescens 1933-ban bekövetkezett halálával ismét megszakadt az oklevelek kiadása, melyek tartalmi feltárásában az új szerkesztő 1349-ig, Telegdi Csanád egyházkormányzati idejének végéig jutott el.
A II. világháború utáni kommunista diktatúra azonban nem kedvezett az egyháztörténeti kutatásoknak, és különösen rosszul tekintettek volna egy olyan műre, amely az Esztergomi Főegyházmegye történetével foglalkozik, akkor, amikor annak főpásztora, Mindszenty József bíboros börtönben és száműzetésben van.
A rendszer gyengülésével, Lékai László bíboros idején többször is felvetődött a sorozat újraindításának gondolata, ám erre csak a rendszerváltás után nyílt tényleges lehetőség. Valósággá pedig 1996-ban vált, amikor a Főegyházmegye védőszentje, Szent Adalbert vértanúhalálának ezredik évfordulójára készült. Ekkorra teremtődtek meg annak feltételei, hogy a mindmáig egyik legszínvonalasabb magyar forrásközlés folytatódjék. Így jelent meg 1998-ban a Monumenta Ecclesiae Strigoniensis IV. kötete.
A munka azonban ezzel korántsem zárult le, hiszen a Magyarország második legnagyobb középkori oklevélgyűjteményét őrző Prímási és Főkáptalani Levéltár állományának nagyobbik fele még mindig publikálatlan. Bízunk abban, hogy az V. kötet, amely az 1358-1387. között keletkezett forrásokat foglalja magába, hamarosan megjelenhet.

A KÖTETEK

MES-I

Monumenta Ecclesiae Strigoniensis
I. Kötet
979–1273,
s. a. rend. Knauz Nándor

Esztergom, 1874


MES-II

Monumenta Ecclesiae Strigoniensis
II. kötet
1273–1321,
s. a. rend. Knauz Nándor

Esztergom, 1882;


MES-III

Monumenta Ecclesiae Strigoniensis
III. Kötet
1321–1349,
s. a. rend. Dedek Crescens Lajos,

Esztergom, 1924;


MES-IV

Monumenta Ecclesiae Strigoniensis
IV. Kötet
1350–1358,
s. a. rend. Dreska Gábor, Érszegi Géza, Hegedűs András, Neumann Tibor, Szovák Kornél, Tringli István,
Esztergom - Budapest, 1999.

MES-V

Monumenta Ecclesiae Strigoniensis
V. kötet
1358 -
Szerkesztése folyamatban
kiadása folyamatban

KERESÉS

TARTALOMJEGYZÉK

MES-1 - Monumenta Ecclesiae Strigoniensis Tomus I: MES-1 / 1 -> Praefatio MES-1 / 11 -> Argumenta MES-1 / 15 -> I. Astricus, Rectus Anastasius de genere Jilic. 999. - circa 1036. 12. Nov. pag. 1. MES-1 / 51 -> II. Dominicus. 1037. pag. 44. MES-1 / 92 -> III. Benedictus I. alias Beneta. 1046. Sept. - 1055. p. 46. MES-1 / 94 -> IV. Desiderius Vulgo Dersy. Ca. 1067. usq. circ. 1075. p. 49. MES-1 / 97 -> V. Neamias. 1075 - 1077. p. 52. MES-1 / 99 -> VI. Stephanus I. 1093. p. 64. MES-1 / 111 -> VII. Acha. 1094. p. 66. MES-1 / 114 -> VIII. Seraphinus. 1095 - 1104. p. 68. MES-1 / 116 -> IX. Laurentius. 1105 - 1116. p. 72. MES-1 / 120 -> X. Marcellus. 1124, p. 80. MES-1 / 128 -> XI. Felicianus. 1127 - 1139. p. 83. MES-1 / 131 -> XII. Macarius. 1142 - 1146. p. 101. MES-1 / 149 -> XIII. Martirius. Ca. 1150 -1158. post 13. Febr. p. 105. MES-1 / 153 -> XIV. Lucas Bánffy. de genere Guthkeled. 1158 - 1174. p. 114. MES-1 / 162 -> XV. Nicolaus I. 1181 - 1183. p. 125. MES-1 / 172 -> XVI. Jobus. 1185 - 1203. p. 130. MES-1 / 178 -> XVII. Ugrinus de genere Chák. 1204. p. 169. MES-1 / 217 -> XVIII. Calanus Electus. 1204. post 20. Aug. - 1205. 1. Aug, p. 174. MES-1 / 222 -> XIX. JoannesS I. 1205. 6. Oct. - 1223. circ. Nov. p. 178. MES-1 / 226 -> XX. Thomas I. 1224. p. 243. MES-1 / 291 -> XXI. Vacat Sedes. 1224 - 1226. 13. Mart. p. 248. MES-1 / 296 -> XXII. Magister Robertus Leodiensis. 1226. 13. Mart. - 1239. 2. Nov. p. 257. MES-1 / 305 -> XXIII. Mathias. 1240. 6. Mart. - 1241. Mart. p. 334. MES-1 / 382 -> XXIV, Vacat Sedes. 1241. Mart. - 1243. 7. Jul. p. 341. MES-1 / 389 -> XXV. MagisterR Stephanus II. de genere Vancha. 1243. 7. Jul. - 1252. Nov. p. 349. MES-1 / 397 -> XXVI. Vacat Sedes. 1252. Nov. - 1254. 25. Febr. p. 398. MES-1 / 446 -> XXVII. Benedictus II. 1254. 25. Febr. - 1261. post. 2. Jul. p. 413. MES-1 / 461 -> XXVIII. Philippus de genere Churla. 1262. 11. Jan. - 1272. post. 18. Dec p. 465. MES-1 / 513 -> XXIX. Vacat Sedes. 1272. post 18. Dec. - 1273. circ. Febr. MES-1 / 663 MES-2 / 1 MES-2 - Monumenta Ecclesiae Strigoniensis Tomus II: MES-2 / 1 -> Praefatio. MES-2 / 8 -> Argumenta. MES-2 / 10 -> I. Magister Nicolaus II. Electus. 1273. Mart. - 1273. Jun. pag. I. MES-2 / 59 -> II. Vacat Sedes. 1273. Jun. - 1274. Febr. pag. 22. MES-2 / 80 -> III. Magister Benedictus III. Electus. 1274. Mart. - 1276. Dec. pag. 33. MES-2 / 91 -> IV. Nicolaus II. Restitutus. 1277 - 1278. 1. Jul. pag. 64. MES-2 / 122 -> V. Vacat Sedes. 1278. 1. Jun. - 1279. 13. Jun. p. 82. MES-2 / 140 -> VI. Lodomerius de genere Monoszló. 1279. 13. Jun. - 1298. pag. 99. MES-2 / 157 -> VII. Magister Gregorius de genereE Kaptán. Electus. 1298. Febr. - 1303. 7. Sept. pag. 433. MES-2 / 492 -> VIII. Magister Michael. 1303. 4. Nov. - 304. Sept. - pag. 529. MES-2 / 587 -> IX. Magister Thomas II. 1305. - 1321. Jan. - pag. 548. MES-2 / 606 -> Additamentum. MES-2 / 848 MES-3 / 1 MES-3 - Monumenta Ecclesiae Strigoniensis Tomus III: MES-3 / 1 -> Praefatio MES-3 / 9 -> Vitae archiepiscoporum A. 1321 – 1349. pag. X  MES-3 / 1 -> 1. Boleslaus, Dux Tostensis pag. X  MES-3 / 18 -> 2. Nicolaus (III.) de Dörögd archielectus et administratores. pag. XIV  MES-3 / 22 -> 3. Chanadinus de Telegd. pag. XVII  MES-3 / 25 -> I. Boleslaus, archielectus 1321. circ. Mart. – 1321. 1. Oct. pag. 1  MES-3 / 32 -> II. Boleslaus, archiepiscopus 1321. 2. Oct. – 1328. Dec. pag. 6  MES-3 / 37 -> III. Vacat sedes 1328. Dec. – 1329. circ. Febr. pag. 142  MES-3 / 173 -> IV. Nicolaus de Dörögd, archielectus 1329. Febr. – 1330. 15. Sept. pag. 145  MES-3 / 176 -> V. Ladislaus, Quinqueecl. Henricus, Vesprimiens. / episcopi administratores 1330. 3. Febr. – 1330. 15. Sept. pag. 157  MES-3 / 188 -> VI. Chanadinus de Telegd 1330. 17. Sept. – 1349. Dec. pag. 180  MES-3 / 211 -> VII. Supplementum. pag. 707  MES-3 / 738 -> Index personarum, locorum ac rerum. pag. 721  MES-3 / 752 -> Index chronologicus. pag. 772  MES-3 / 803 -> Errata corrige. pag. 778  MES-3 / 809 MES-4 / 1 MES-4 - Monumenta Ecclesiae Strigoniensis Tomus IV: MES-4 / 1 -> Praefatio Hungarica. pag. 5  MES-4 / 5 -> Praefatio Germanica. pag. 7  MES-4 / 7 -> Concordantia numero rum cum regestis. pag. 9  MES-4 / 9 -> Bibliographia. pag. 22  MES-4 / 22 -> Abbreviationes. pag. 23  MES-4 / 23 -> Signa. pag. 23  MES-4 / 23 -> Fontes. pag. 23  MES-4 / 23 -> Biographia Nicolai Vásári archiepiscopi in lingua Hungarica. pag. 25  MES-4 / 25 -> Biographia Nicolai Vásári archiepiscopi in lingua Germanica. pag. 30  MES-4 / 29 -> Documenta chronologico ordine digesta. pag. 37  MES-4 / 37 -> Index nominum. pag. 231  MES-4 / 231 -> Appendix. pag. 257  MES-4 / 257